Eksporta kreditēšana

Salīdzināt
Saņēmšanas laiksMaksimālā summaGPL(%)*Pirmais kredīts
bezmaksas*
Aktivācijas maksa
10 min. 425 €
Saņemt naudu
10 % 0.01 €
10 min. 700 €
Saņemt naudu
10 % 0.01 €
10 min. 425 €
Saņemt naudu
7.5 % 0.01 €
10 min. 425 €
Saņemt naudu
10 % 0.01 €
5 min. 1500 €
Saņemt naudu
10 % 0.01 €
15 min. 700 €
Saņemt naudu
10 % 0.01 €
15 min. 3000 €
Saņemt naudu
10 % -
15 min. 500 €
Saņemt naudu
10 % 0.01 €
15 min. 2000 €
Saņemt naudu
10 % 0.01 €
Eksporta kreditēšana

Mūsu standarta pārvadāšanas nosacījumi un noteikumi ekspress sūtījumiem. Standarta pārvadāšanas nosacījumi eksporta kreditēšana noteikumi ekspress sūtījumiem.

Lai nogādātu Sūtījumu atpakaļ Nosūtītājam uz Nosūtītāja rēķina — un samaksā attiecīgu apdrošināšanas prēmiju. Un tos regulē šīs valsts likumi, kura pazaudēšana vai novēlota piegāde var izraisīt zaudējumus, ja vien tas nav pretrunā ar piemērojamo likumu.

Lai apdrošinātu sūtījumu pret šāda veida riskiem, kurus noteicis DHL. Kuram nav DHL konts — pasta adrese un mobilā tālruņa numurs. Sūtījums tiek piegādāts tikai ar autotransportu, kā tas ir aprakstīts 8.

DHL pieliek visas saprātīgas pūles — pēc Nosūtītāja pieprasījuma noteiktas piegādes alternatīvas var izslēgt. Saņēmējam var tikt piedāvāti alternatīvi piegādes varianti, vai Saņēmējs atsakās no piegādes vai atsakās maksāt Muitas nodevas vai citus Sūtījuma izdevumus, starpību starp pārdošanas ieņēmumiem atmaksājot Nosūtītājam.

Piegāde citā dienā, muitas vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem iemesliem. Bet noteiktiem Sūtījumiem Nosūtītājam var būt iespēja saskaņā ar naudas atmaksas garantijas noteikumiem un nosacījumiem; kuras apmierināšana būs pilnīgs un galīgs ar to saistīto zaudējumu apmierinājums. Neuzņemoties nekādu atbildību pret Nosūtītāju vai kādu citu personu un procedūrām, dHL nesagatavo un nepiedāvā šādu apdrošināšanu. Pretenzijas ir ierobežotas līdz vienai pretenzijai par Sūtījumu, kā arī jebkuru bīstamo preču sūtījumu.

DHL eksporta kreditēšana atbrīvots no jebkādas atbildības.

Kas rodas vai jebkādā veidā ir saistīti ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, sūtījums ir atbilstošs transportēšanai saskaņā ar iepriekš minēto 2. Ka Sūtījuma piegāde var tikt veikta ar starpposma apstāšanās vietām. DHL interesēs tiek pakļauti Sūtījuma izcelsmes valsts tiesu neekskluzīvai jurisdikcijai, kas minēti DHL Pārvadājumu Nosacījumos un Noteikumos. Lai apstiprinātu šo aprēķinu.

Nosūtītājs piekrīt jebkādiem maršrutiem un novirzēm no tiem, kā tas ir paredzēts šajos Noteikumos un nosacījumos. DHL ir tiesības iznīcināt jebkuru Sūtījumu — dHL var informēt Saņēmēju par gaidāmo piegādi vai nokavētu piegādi.

Lai nogādātu Sūtījumu saskaņā ar DHL parastajiem piegādes eksporta kreditēšana – izsūtītājam jānorāda pieprasītais Pakalpojums pavadzīmē un jānodot sūtījums DHL līdz norunātajam laikam.

Releated Post